صفحه ورزشی دوشنبه ۲۷ خردادماه ۹۸ روزنامه تماشا
۱۸:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
نی ریز، قهرمان رقابت های زورخانه ای فارس
۱۸:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۵