قشقایی شیراز در ورزشگاه پارس از شهرداری تبریز میزبانی می کند
۱۷:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
درخواست اهالی ورزش فارس از مدیرکل جدید/ ویرانه های ورزش آباد شود
۱۷:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱