شکستی دیگر برای ارژن این بار در شاهین شهر
۲۱:۱۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
برگزاری جلسه استعدادیابی تنیس روی میز دربوانات
۲۱:۱۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۷