بی ابی
کاهش تنش بی آبی با اجرای خط دوم آبرسانی به شیراز
۲۱:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۲ میراث طبیعی فارس ثبت ملی شد
۲۱:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۳