سالن ورزشی شهید دستغیب برای قرنطینه بیماران کروونا
۱۲:۵۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
ورزشکار مرودشتی عضو ثابت تیم ملی در مسابقات آسیا
۱۲:۵۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۱