شهر صدرا به مجتمع قضایی مجهز شد
۰۰:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
برگزاری نخستین مسابقات ورزشی کورن هول در شیراز
۰۰:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷