جایگاه فارس در رده سنی پایه شنا احیا شده است
۱۰:۵۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
توصیه های مهم رئیس هیات پزشکی ورزشی استان فارس در خصوص ویروس کرونا
۱۰:۵۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۹