استقبال با شکوه مردم سیاخ دارنگون از مدال آور مسابقات ارتش های جهان
۱۷:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
یادروز داراب در تقویم ملی ثبت شد
۱۷:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۴