کاراته کا استان فارسی عضو کمیته مربیان فدراسیون شد
۱۳:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
رئیس هیئت کاراته استان: شیوع ویروس کرونا باعث شد برنامه ریزی های ما بهم بریزد
۱۳:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۳