بانوی کاراته کار مرودشتی جواز حضور در مسابقات بلغارستان را کسب کرد
۲۱:۳۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
مسابقات تنیس روی میز شهرستان بوانات برگزار شد
۲۱:۳۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۳