وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد: اجاره بها مستاجرین تا پایان سال جاری اخذ نشود
۱۱:۳۹ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
لغو تمامی مسابقات تا پایان فروردین ۹۹
۱۱:۳۹ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۲