چهار تنیسور از استان فارس در انتخابی تیم ملی
۲۲:۴۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
بانوان زاگرس شیراز میزبان بانوان ایلام
۲۲:۴۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲