فاطمه شیبانی. طناب زنی .
افتخاری دیگر برای ورزش فارس: داوری بانوی شیرازی در مسابقات جهانی طناب زنی
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
نایب رئیس هیأت تیر و کمان شیراز منصوب شد
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۳