جشنواره ورزشی پیوند اعضا و بیماران خاص برگزار می شود
۱۳:۰۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
مرودشت میزبان مسابقات کشتی استان
۱۳:۰۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۴