مدیرکل ورزش و جوانان استان همکاری مردم با دولت را قابل تقدیر دانست
۱۷:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
مدیرکل ورزش و جوانان فارس با کادر درمانی دیدار کرد/ نقش کادر درمانی به مثابه ایثارگری های رزمندگان اسلام است
۱۷:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۷