مینی فوتبال بانوان به خط پایانی رسید
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۶
افتتاحیه مسابقات چوگو قهرمانی کشور در شیراز
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۶