سپیدان میزبان اردوی تیم ملی اسکی آلپاین بانوان
۰۸:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
در گفت و گوی رئیس هیئت کبدی فارس و ورزش مطرح شد: حضور ورزشکاران فارس در اردوی تیم ملی/ درانتظار صدور مجوز برای شرکت در مسابقات هستیم
۰۸:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۲