کشتی گیر نی ریزی در تیم منتخب فارس
۱۰:۰۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
صفحات ورزشی روزنامه تماشا مورخ ۹۷/۱۰/۲۵
۱۰:۰۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰