لینک کوتاه مطلب : https://farseberooz.ir/?p=25

QR: هیئت شطرنج  استان فارس دوره  مربیگری درجه ۳ برگزار می کند