احمد مبارکی عضو‌هیات رئیسه سازمان لیگ فدراسیون کاراته شد
۱۸:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
شاهسوندی مقام اول مسابقات مجازی سلاح های سرد کونگ فو توآ را کسب کرد
۱۸:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۵