۱۴ هزار و ۸۳۴ دانش آموز استان فارس در امتحانات نهایی شرکت می کنند
۱۹:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
دانشجویان فارس به اردوی راهیان مقاومت رفتند
۱۹:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۹