معاون اداره کل ورزش و جوانان استان فارس از بازگشایی باشگاه های ورزشی استان خبر داد
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
مسئول دفاع شخصی بخش جره و بالاده؛ به دنبال گسترش ورزش در این بخش هستم/
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲