استخراج علوم انسانی از درون تعلیمات و آموزه‌های اسلامی
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
آخرین جزییات سفر رئیس جمهور به شیراز
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۷