نایب رئیس هیأت تیراندازی با کمان فارس از کسب مقام هفدهم ورزشکار جهرمی در رقابت های جهانی خبر داد
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
انتقام مس از فجر در خانه/ دشت سه امتیاز حساس مس کرمان از تیم شیرازی ها
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۰