شکرچی در گفت و گو با ورزش پارس مطرح کرد؛ بوکسوران جهرم آماده برای شرکت در مسابقات
۱۹:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
شکست مردان هندبالیست کازرونی در مقابل تیم کویتی
۱۹:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۳