رئیس کمیته ملی المپیک مطرح کرد: ورزش قهرمانی، عامل غرور و هویت ملی است
۲۰:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
استاندار فارس: افزایش سرانه ورزشی فارس به دو میلیون و ۳۰۰ هزار متر مربع
۲۰:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶