برگزاری کلاس های درجه سه داوری روئینگ در شیراز
۲۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
ثبت رکورد جدید روپایی با توپ داژبال و راگبی توسط ورزشکار استان فارسی
۲۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۱