لغو دیدار کربنات سدیم فیروز آباد در نخستین بازی دور برگشت لیگ برتر هندبال
۱۷:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
هندبال
شیراز میزبان دور برگشت لیگ برتر هندبال مردان
۱۷:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۰