امروز - پنجشنبه - ۴ مرداد ۱۴۰۳
علوم پزشکی شیراز، قهرمان اولین دوره بازی های فکری و ورزش های الکترونیک مجازی کشور
۱۴:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
روز ناکامی نمایندگان شیرازی ها در لیگ آزادگان
۱۴:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸