تور جهانی تنیس زیر ۱۸ سال شیراز؛ نوجوان استان فارسی از دور رقابت ها کنار رفت
۲۲:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
کلنگ زنی اولین پیست سوارکاری در آباده
۲۲:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۳۰