کدام مدیران شهرداری شیراز هفته پایانی آذر پاسخگوی شهروندان هستند
۲۰:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
پاسداشت بیش از ۴۰ فرهنگ‌ور و هنرمند فارس در رویداد صحبت یار
۲۰:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷