امروز - چهارشنبه - ۳ مرداد ۱۴۰۳
پروانه باشگاه فرهنگی و ورزشی شهرداری شیراز صادر شد
۱۷:۵۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
سپیدان میزبان اردوی تیم ملی اسکی آلپاین بانوان
۱۷:۵۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰