پروانه باشگاه فرهنگی و ورزشی شهرداری شیراز صادر شد
۱۷:۵۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
جایگاه نخست فارس در مسابقات آنلاین تخت شنو ورزش زورخانه ای کشور
۱۷:۵۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰