پیشنهادات استاندار فارس در جلسه مشترک با هیات دولت چه بود؟
۱۷:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۲
فارس کمبود سوادآموز دارد/ همکاری بیش از ۲ هزار آموزش دهنده با نهضت سوادآموزی
۱۷:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۲