یادداشت/ آشنایی با مبانی بانکداری اسلامی
۱۸:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۶
تشریح آخرین وضعیت خط ریلی شیراز – بوشهر توسط قادری نماینده شیراز
۱۸:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۶