نماینده فوتبال بانوان فارس میزبان آویسا خوزستان
۱۴:۰۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
ثبت رکورد ملی کاتای کاراته توسط یک دختر شیرازی انجام می شود
۱۴:۰۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۶