حضوربانوی فارسی در اردوی تیم ملی کشتی آلیش
۱۱:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
بانوی فارسی در اردوی تیم ملی تکواندوی ناشنوایان
۱۱:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۱