۲۲ مصوبه رهاورد سفر استاندار فارس به لامرد و مُهر
۱۸:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
لزوم استفاده از ظرفیت بانوان در راستای توسعه کشور
۱۸:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳