زمین چمن ۴۲ مدرسه استان فارس افتتاح شد
۱۸:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۲
دانش منش
آغاز پذیرش دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی استان فارس
۱۸:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۲