امروز - چهارشنبه - ۳ مرداد ۱۴۰۳
این میزبانی به جز هزینه چه چیزی برای فارس داشت!
۰۹:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۳
راه اندازی اداره دوچرخه در شهرداری شیراز در آینده ای نزدیک
۰۹:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۳