ورزشکار و سرمربی فارسی در ترکیب تیم‌ملی پومسه مردان و زنان
۱۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
مرادی دونده پیشکسوت شیرازی در گفت‌وگو با ورزش در پارس: به دنبال ثبت رکورد جدید در پرش طول هستم
۱۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱