ادامه ناکامی های بانوان فارس در فوتبال/ شکست تیم فوتبال بانوان فارس در مقابل ملوان
۰۸:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
ثبت سلاح خنجر اکیناکه و گرز و سپر ایرانی به نام کونگ فو کار شیرازی
۰۸:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۷