پایان مسابقات شطرنج جام رمضان شهرستان فیروزآباد
۱۵:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
برگزاری جشنواره تنیس روی میز در آباده
۱۵:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۸