رئیس هیات همگانی فارس؛ برگزاری آنلاین مسابقات شطرنج ویژه کارکنان
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
در هفته دولت؛ برگزاری مسابقات تنیس روی میز در آباده
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۴