انتصاب
مسئول کمیته توسعه ورزش و فعالیت بدنی کودکان هیأت ورزش کارگری فارس منصوب شد
۱۵:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
استاندار فارس در جلسه شورای عالی ورزش همگانی: طرح آوای ورزش اقدامی بسیار ارزشمند و ضروری است/فعالیت های خوبی در هیات همگانی فارس صورت گرفته است
۱۵:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۴