قدردانی دستغیب از حماسه مردم در راهپیمایی/ دعوت از مردم برای حضور باشکوه در انتخابات
۱۸:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
یادداشت/پیامد هزینه های میلیاردی رقابت انتخاباتی
۱۸:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۲