عمارت تاریخی نصیر نظام شیراز میزبان دومین نشست ادبی پسینی دلگشا باشعر حافظ
۱۸:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
طنین آوای خوش نواهای مقامی خراسان در شیراز
۱۸:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲