بانوی تنیسور استان فارسی در تیم ملی تنیس
۱۷:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
مربی تیم تنیس روی میز دختران سپهبد سلیمانی : با تیم کاملا بومی در مسابقات شرکت کردیم
۱۷:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴