رسانه های شیراز برای شرکت در پویش مدیریت مصرف برق فراخوانده شدند
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۴/۱۰
آغاز نام نویسی دوره دانشسرای علوم قرآن و حدیث باقرالعلوم(ع)
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۴/۱۰