برگزاری سومین جشنواره ورزشی فرهنگی صنعت آب و برق استان فارس
۲۲:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
نجابت خبر داد: تکمیل شبکه آبرسانی ۷۵ روستای شیراز و زرقان تا پایان دولت
۲۲:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳