اختصاص سهمیه ویژه برای ورود حافظان قرآن به دانشگاه فرهنگیان
۲۰:۰۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
ساخت فیلم داستانی “زن، زندگی” در شیراز
۲۰:۰۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۸