پینگ پنگ باز شیرازی عضو تیم ملی شد
۲۱:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
برگزاری مینی فوتبال در فسا
۲۱:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۴